Dissertasiya şurasının iclası 2013-11-24 16:30:00 / ELMİ İCLASLAR

İnstitutun Dissertasiya şurasının 2013-cü il, noyabrın 22-də keçırdiyi iclasında Əsgər Səməd oğlu Məmmədov 25.00.30. meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya ixtisasında coğrafiya üzrə elmlər doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün  "Azərbaycanda iqlim tərəddüdlərinin tədqiqi, proqnozlaşdırılması və gözlənilən dəyişmələrin qiymətləndirilməsi" mövzusunda disertasiya işi müdafiə etmişdir. 

Ə.S.Məmmədova coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilmişdir.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020