Mahmud Süleymanov dissertasiya işini müdafiə edib 2022-11-18 15:03:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Mahmud Fikrət oğlu Süleymanov 5411.01 – "Meteorologiya" ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Gəncə-Qazax bölgəsində meteoroloji parametrlərin paylanma qanunauyğunluqları və onların uçuşlara təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edib.

Mahmud Süleymanovun coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023