Coğrafiya və Təbii Resurslar jurnalı, 2021, №2 (14) 2021-11-18 10:17:00 / YENİ NƏŞRLƏR

BAŞ REDAKTOR: c.e.d. Zakir Eminov

REDAKSİYA HEYƏTİ: c.e.d., prof. Fərda İmanov (baş redaktorun müavini, Azərbaycan); akademik Axmetkal Medeu (Qazaxıstan); akademik Vladimir F. Loginov (Belarus); akademik Qərib Məmmədov (Azərbaycan); akademik Məmməd Salmanov (Azərbaycan); c.e.d., prof. Yuji Murayama (Yaponiya); c.e.d., prof. Çingiz İsmayılov (Azərbaycan); c.e.d., prof. Tapdıq Həsənov (Azərbaycan); c.e.d. Arkadi A.Tişkov (Rusiya); dos. dr. T.Ahmet Ertek (Türkiyə); c.e.d., prof. Rza Mahmudov (Azərbaycan); c.e.d. Məhəmməd Abduyev (Azərbaycan); c.e.d. Yaqub Qəribov (Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. Mirnuh İsmayılov (məsul redaktor, Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. Nazim Bababəyli (Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. Şahin Pənahov (Azərbaycan); c.ü.f.d. Şəkər Məmmədova (Azərbaycan); p.e.ü.f.d., dos. Oqtay Alxasov (Azərbaycan). 

Tərtibatçı redaktor: Emil Cəbrayılov  Jurnal AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda yığılmış və səhifələnmişdir. 

Redaksiyanın ünvanı: AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 Telefon: (+99412) 539 3376 Email: office@geonatres.az, geonatres.journal@gmail.com Vebsayt: http://journal.geonatres.az/ 

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023