Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu haqqında 2022-11-05 15:03:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu haqqında kütləvi informasiya vasitələrində genişlənməkdə olan fərziyyələrin heç bir əsası yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət statusu siyasi-coğrafi amillər əsasında qurulub. Ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları və Zəngəzurun erməni-bolşevik terrorçuları tərəfindən işğal edilməsi, regionun tərkibində olduğu Azərbaycandan ayrı düşməsi Naxçıvana muxtariyyət statusu verilməsini şərtləndirmişdir. Bu gün də bədnam Ermənistan Naxçıvana qarşı ərazi iddialarını beynəlxalq miqyasda səsləndirməkdə davam etdirməkdədir. Vaxtilə işğal edilmiş Qərbi Zəngəzur bölgəsi hələ də Ermənistanın istismarındadır. Ermənistan həmin ərazidən dəmir yolu və avtomobil yolu çəkilməsinə belə var gücü ilə mane olmağa çalışmaqdadır. Naxçıvanın muxtariyyət statusu haqqında məsuliyyətsiz bəyanatları yayanlar təcavüzkar və terrorçu Ermənistanın maraqlarına xidmət edir, dünyaya yayılmış daşnak ermənilərlə həmrəy olduqlarını bildirirlər.

Eyni zamanda, son günlərdə mətbuatda yayılanlar İran İslam Respublikasında da bəzi qüvvələrin Naxçıvana qarşı xoşagəlməz fikirlərin səsləndirmələrinə yol açmışdır. Beləliklə, Naxçıvanın statusu haqqında sosial şəbəkələrdə qoyulan mövqe müstəqil Azərbaycan dövlətinin prinsiplərinə zidd olub, Ermənistan-İran maraqlarına dəstək verən anti-Azərbaycan mövqeyinin ifadəsidir. Xristian Ermənistanın ən böyük təəssübkeşi olan İranın Naxçıvana dair xülyalarının arxasında onun həm də növbəti dəfə Ermənistana pərəstiş etmək niyyətinin dayandığı da görünür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqil Azərbaycan dövlətinin üzvi tərkib hissəsidir, ayrılmaz bir parçasıdır.

Naxçıvana muxtariyyət statusu 13 oktyabr 1921-ci il tarixdə qəbul edilmiş, beynəlxalq statusa malik olan Qars müqaviləsi ilə müəyyən olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyəti ayrıca maddələrlə təsdiq edilmişdir.

İsa HƏBİBBƏYLİ, AMEA-nın prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik

5 noyabr 2022-ci il

science.gov.az