Ramilə Əliyeva dissertasiya işini müdafiə edib 2022-10-28 15:43:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Ramilə Adil qızı Əliyeva 5408.01– "Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya,torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası və geokimyası" ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Qanıx-Əyriçay vadisi və ona bitişik dağlıq ərazilərin landşaft-ekoloji diaqnostikası və zonallaşdırılması”mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edib.

Ramilə Əliyavanın coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.