Məlikməmməd Məmmədov dissertasiya işini müdafiə edib 2022-09-16 17:59:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Məlikməmməd  Məmmədov Xanoğlan oğlu 5401.01 – İqtisadi coğrafiya  ixtisasında  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi аlmaq üçün "Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi-ekoloji funksional strukturunun dayanıqlı inkişafının tədqiqi" mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işini müdafiə edib.

Gizli səsvermə yolu ilə  Məlikməmməd Məmmədovun coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023