Məlikməmməd Məmmədov dissertasiya işini müdafiə edib 2022-09-16 17:59:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Məlikməmməd  Məmmədov 5401.01 – İqtisadi coğrafiya  ixtisasında  coğrafiya elmlər doktoru elmi dərəcəsi аlmaq üçün "Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi-ekoloji funksional strukturunun dayanıqlı inkişafının tədqiqi" mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işini müdafiə edib.

Gizli səsvermə yolu ilə  Məlikməmməd Məmmədovun coğrafiya elmlər doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.