Vüqar Bəndəliyev dissertasiya işini müdafiə edib 2022-09-23 15:19:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında Vüqar Nurəddin oğlu Bəndəliyev 5401.01- iqtisadi coğrafiya ixtisasında  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Dağlıq şirvanın mikrotoponimlərinin tədqiqi” mövzusunda yazdığı  dissertasiya işini müdafiə edib.

Vüqar Bəndəliyevin coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.