Rəna Əhmədovanın dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb 2022-06-17 13:17:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu Xəzər dənizinin monitorinqi” şöbəsinin elmi iclasında Rəna Yusif qızı Əhmədovanın 2508.01 Geoekologiya  ixtisasından coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında neft ləkələrinin zaman və məkan paylanması” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

R.Əhmədovanın dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022