Ə.Eminova magistrlik dissertasiya işini müdafiə edib 2022-06-16 14:06:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Təhsil şöbəsinin elmi iclasında  249542- “Ərazi planlaşdırılması  və rayon plana alınması”  ixtisası üzrə Eminova Əsmət Mirpənah qızının “Dağlıq rayonlarda (Qusar rayonunun timsalında) təsərrüfatın ərazi təşkilinin problemləri” mövzusunda təqdim etdiyi magistrlik dissertasiya işinin müzakirəsi və müdafiəsi uğurla başa çatıb.

Ə.Eminovanın işi 95 balla qiymətləndirilib.