Mina Bağırovanın dissertasiya işinin müzakirəsi olub 2022-05-26 17:17:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Turizm, iqtisadi cografiya, əhali və tibbi coğrafiya şöbələrinin birləşmiş elmi iclasında Mina  Bağırovanın 5403.01 İnsan coğrafiyası ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Lənkəran təbii vilayətində demoqrafik inkişafın tənzimlənməsinin iqtisadi-coğrafi aspektləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

M.Bağırovanın dissertasiya işi  növbəti mərhələyə keçid alıb.