Nəzər Eldarovun dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib 2022-04-28 15:54:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının Elmi seminarında 5408.01-“Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya,torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası və geokimyası” ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Nəzər Şəfa oğlu Eldarovun “ Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə landşaftlarının geoekoloji vəziyyətinin CİS texnologiyaları əsasında qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin  müzakirəsi keçirilib.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022