Xədicə Bədəlovanın elmi işi müdafiəyə keçid alıb 2022-04-12 18:58:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu Dissertasiya Şurasının İxtisaslaşdırılmış Elmi seminarında Xədicə Azər qızı Bədəlovanın  5401.01 iqtisadi coğrafiya ixtisasından coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda infrastruktur kompleksi xüsusiyyətlərinin tədqiqi və inkişaf modelinin hazırlanması” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib. 

Xədicə Bədəlovanın dissertasiya işinin müdafiəyə təqdim edilməsi  məqsədəuyğun sayılıb.