Kərimova Elina Cahangir 

Anadan olduğu yer

Bakı

Təvəllüdü

14.06.1975

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

 

 

5408.01

 

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

 

Palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi rayonların landşaftlarının formalaşması və differensiasiyası (Abşeron-Qobustan rayonu timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

30

 

14

 

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə müxtəlif dövrlərə aid və müxtəlif miqyaslı kosmik şəkillərdən istifadə etməklə palçıq vulkanı landşaftlarının dəyişilmə dinamikası öyrənilmişdir. Onların interpretasiyası əsasında ilk dəfə olaraq ayrı-ayrı palçıq vulkanlarının müasir ekolandşaft vəziyyətini əks etdirən orijinal dəqiq landşaft xəritə-sxemləri tərtib edilmişdir. Müasir xəritə-sxemlərin əvvəldən mövcud olan materiallarla müqayisəsi əsasında ilk dəfə həm palçıq vulkanı landşaftlarının, həm də onların ətrafındakı fon geokomplekslərin dəyişməsinin müqayisəli təhlili verilmiş, onların dəyişilmə istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Теоретические аспекты возможности внедрения опыта ландшафтного планирования для сохранения экосистемы грязевых вулканов (на примере Гобустана). Труды Международной школы-конференции «Ландшафтное планирование: общие основания, методология, технология», Москва, 21-27 августа, 2006, c. 163-166

2. Сравнительный анализ динамики изменения ландшафтной структуры грязевого вулкана Боздаг-Гобу. АМEA-nın Xəbərləri. Yer haqqında elmlər seriyası, №3, 2009, s. 53-59

3. Тенденции трансформации ландшафтных комплексов грязевых вулканов. Гидрометеорология и экология. Ежеквартальный научно-технический журнал. Алматы. № 4, 2010, c. 179-184

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

-

 

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1143, Azərbaycan, Bakı, H. Cavid, 115 AMEA-nın akad. H.Ə. Əliyev Coğrafiya  İnstitutu

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

+994 12 539 33 76

Mobil tel.

+994503546619

Ev tel.

-

Elektron poçtu

azgeo@yandex.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020