Anadan olduğu yer:

Lənkəran rayonu

Təvəllüdü:

1976-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Lənkəran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi. Bakı, Nurlan 2008, 182 s.

2.Əhməd Əfəndi Çələbizadə. Quba-dövrün adət və qaydaları. Bakı, 350 s.

3.XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında aqraq münasibətlər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2013, səh. 57-67.

4.1918-1920-ci illrdə Lənkəran qəzasında ermənilərin törətdikləri soyqırım. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №2, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2012, səh. 151-160.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

7 il

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

Coğrafi fikir tarixi və toponimika şöbəsi 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+995 70) 278 79 49

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

[email protected]