Kərimov Bəhman Bəhram oğlu

Anadan olduğu yer

Lənkəran rayonu

Təvəllüdü

1976-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Lənkəran Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

07.00.02

Vətən tarixi

Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Azərbaycanda tarix diyarşünaslıq muzeylərinin təşəkkülü və inkişafı tarixi. Bakı, Nurlan 2008, 182 s.

2.Əhməd Əfəndi Çələbizadə. Quba-dövrün adət və qaydaları. Bakı, 350 s.

3. XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında aqraq münasibətlər. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2013, səh. 57-67.

4. 1918-1920-ci illrdə Lənkəran qəzasında ermənilərin törətdikləri soyqırım. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. №2, Bakı: “Bakı Universitetinin” nəşriyyatı, 2012, səh. 151-160.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

7 il

 

Digər fəaliyyəti

----

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

0,5 ştat  AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

070 278 79 49

Ev tel.

 

Elektron poçtu

behmen_76@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020