Anadan olduğu yer:

Bakı ş.

Təvəllüdü:

1969 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU, coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Eopleystosen və Erkən Pleystosendə Azərbaycanın paleolandşaftları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Erkən Pleystosendə Azərbaycanın ərazisində landşaftların inkişafının bəzi aspektləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri II cild. 2009.səh: 214-219. 0.3.

2.Палеогеография Азыхской палеолитической стоянки  в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. НАНА Институт Археологии и Этнографии «Карабах в Каменном веке». Материалы Международной научной конференции посвященной 50-летию открытия  палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане с 3-7 октября 2010г, Баку, Азербайджанская Республика. стр: 12-19. 0.5 Алескеров В.Д., Велиев С.С., Алиев А.И.

3.Опустынивание Куринской впадины в Плейстоцене. Проблемы освоения пустынь. № 1-2, 2010. Ашхабад. стр: 12-19. 0.5

4. Климат и изменение уровня Каспийского моря в Эоплейстоцене. АМЕА «Хəbərləri», Yer elmləri bölməsi №1, 2011. стр: 84-88. 0.3 Алескеров Б.Д., Велиев С.С., Тагиева Е.Н., Алекперова Х.А., Алиев А.И.

5.Палеоландшафты Азербайджана в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. Тамбовский Государственный  Университет. Географическое Краеведение ХХЫ века. Материалы Ы Всероссийской научно – практической конференции. 14 мая 2012 г. Тамбов 2012.стр.42-45.0.3

6.Растительность Азербайджана в Плейстоцене. Географический вестник. Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2013.  стр. 26-33.0.5. Алескеров Б.Д., Гулиев М.Ю.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-36

Mobil tel.:

(+994 50) 535-09-42

Ev tel.:

(+994 12) 433-88-98

Elektron poçtu:

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023