Xəlilova Ülviyyə Ənvər qızı

Anadan olduğu yer

Bakı ş.

Təvəllüdü

1969 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU, coğrafiya fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.25

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Eopleystosen və Erkən Pleystosendə Azərbaycanın paleolandşaftları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

10

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Erkən Pleystosendə Azərbaycanın ərazisində landşaftların inkişafının bəzi aspektləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri II cild. 2009.səh: 214-219. 0.3.

2.Палеогеография Азыхской палеолитической стоянки  в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. НАНА Институт Археологии и Этнографии «Карабах в Каменном веке». Материалы Международной научной конференции посвященной 50-летию открытия  палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане с 3-7 октября 2010г, Баку, Азербайджанская Республика. стр: 12-19. 0.5 Алескеров В.Д., Велиев С.С., Алиев А.И.

3.Опустынивание Куринской впадины в Плейстоцене. Проблемы освоения пустынь. № 1-2, 2010. Ашхабад. стр: 12-19. 0.5

4. Климат и изменение уровня Каспийского моря в Эоплейстоцене. АМЕА «Хəbərləri», Yer elmləri bölməsi №1, 2011. стр: 84-88. 0.3 Алескеров Б.Д., Велиев С.С., Тагиева Е.Н., Алекперова Х.А., Алиев А.И.

5.Палеоландшафты Азербайджана в Эоплейстоцене и Раннем Плейстоцене. Тамбовский Государственный  Университет. Географическое Краеведение ХХЫ века. Материалы Ы Всероссийской научно – практической конференции. 14 мая 2012 г. Тамбов 2012.стр.42-45.0.3

6. Растительность Азербайджана в Плейстоцене. Географический вестник. Пермский государственный национальный исследовательский университет. Пермь 2013.  стр. 26-33.0.5. Алескеров Б.Д., Гулиев М.Ю.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1143, Bakı ş., H. Cavid pr. 115, 8-ci mərtəbə, ak.H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-36

Mobil tel.

(050) 535-09-42

Ev tel.

433-88-98

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020