Anadan olduğu yer:

Göyçə mahalının Toxluca kəndi

Təvəllüdü:

04.09.1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU

Elmi dərəcəsi:

f.r.e.üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

2.00.34

Yer kürəsinin aerokosmik tədqiqayları

Atmosferin suyanı qatı ilə külək dalğalarının dənizin məsafədən zondlanması nəticələrinə təsir göstərən dinamik qarşılıqlı əlaqələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

32

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Dibin təsiri olduqda külək dalğalarının «03» qanununa tabe olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Dəniz səthinin kələkötürlük parametri və müqavimət əmsalının dalğanın inkişafı və qaçış məsafəsindən asılı olaraq azaldığı müşahidə edilmişdir.

Dəniz səthinə yaxın hündürlüklərdə atmosfer təzyiqinin mikropulsasiyaları dalğaya uyğun olub «03» qanununa tabe olur.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Külək   dalğalarının tezlik spektrində tarazlıq intervallarının dənizin dayaz yerlərində eksperimental tədqiqi. Az.EA-nın xəbərləri, Yer elmləri ser.-sı. №6, 1984. A.İ.Hümbətov, T.M.Tatarayev

2.Turbulent istilik mübadilə əmsalının atmosferin və dalğanın parametrlərindən asılılığı. Az.EA-nın xəbərləri, Yer elmləri ser.-sı. №4, 1985. Ə.S.Əliyev, A.İ.Hümbətov

3.Səth dalğalarının və atmosfer təzyiqinin mikropulsasiyalarının dənizin dayaz yerlərində sinxron ölçmələrin nəticələri. SSRİ EA-nın xəbərləri «Okean və atmosfer fizikası» j-lı, №8, 1986. A.İ.Hümbətov.,İ.A.Ələkbərov, T.M. Tatarayev

4.Dərinliyi məhdud dəniz üzərində dalğaların inkişafı zamanı turbulent sərhəd qatının qeyri stsionar modeli. Okeanologiya j-lı, №1, 1987. Y.Z.Hacıyev, A.İ.Hümbətov, T.M.Tatatarayev

5.Xəzər gölünün Azərbaycan sahil zonasının formalaşmasının əsas səbəbləri. AMEA,CC-nin əsərləri, XVI cild, 2011s.

6.Xəzər gölünün Azərbaycan sahil zonasının geoekologiyasının formalaşmasında hidroloji rejimin rolu. AMEA,CC-nın əsərləri. XVII cild.2012 s.497-504. Z.İ.Tatlıyeva, R.Y. Əhmədova, A.F.Əhmədova.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.RETKŞ-nin “Xəzər problem şurası”nın elmi katibi

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-da, saat hesabı

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

1.AMEA-nın 60 illiyində, Yer Elmləri bölməsinin təşəkkürnaməsi

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-29-45

Mobil tel.:

(+994 50) 7067244

Ev tel.:

(+994 12) 3768740

Elektron poçtu:

nazim_akhmedov@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023