Veb saytı:

 

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

18.12.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

25-00-24

 Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

“Dağlıq Şirvanın inkişafının iqtisadi-coğrafi və sosial problemləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri:

Regional coğrafiya, turizmin müxtəlif forma, tip və növlərinin mövcud potensialı, onlardan istifadə imkanları və inkişaf istiqamətlərini, turizm ehtiyatlarının təsnifatı və qiymətləndirilməsini, turizmin ölkənin ümumi inkişafı və digər yaxın sahələrin tərəqqisində yerini, Azərbaycan və dünyada turizm fəaliyyətinin təşkili problemlərini öyrənmiş, müqayisəli elmi təhlillər aparmışdır ki, onların da nəticələri ayrı-ayrı illərdə konfrans materialları və elmi jurnallarda dərc edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda üzümçülüyün inkişafı: müasir vəziyyət və perspektiv. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. Bakı, 2006 № 1. Səh. 126-130

2.ABŞ-ın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, «Regionşünaslıq» kafedrası, ABŞ-ın coğrafiyası fənninin (ali məktəblər üçün) proqramı. Bakı, 2010. 22 səh.

3.Kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Azərbaycan  Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası kitabı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İns­ti­tu­tu. Bakı, 2010. Səh. 286-324 (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

4.Azərbaycan Respublikasında idman turizminin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri – XVI cild. Bakı, 2011. Səh. 406-409

5.Fransanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 164 səh (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

6.Almaniyanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 160 səh (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Regionşünaslıq” kafedrasında 0,5 ştat müəllim

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Azərbaycanın siyasi və iqtisadi coğrafiyası şöbəsi

“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi, Az 1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pros. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 538-59-74

Mobil tel.:

(+994 50) 331-36-15

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

guneshagakishiyeva@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023