05 Avqust 2020, Çərşənbə axşamı

Ağakişiyeva  Günəş  Rafiq qızı 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

18.12.1982

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

25-00-24

 

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

 

“Dağlıq Şirvanın inkişafının iqtisadi-coğrafi və sosial problemləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

45

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Regional coğrafiya, turizmin müxtəlif forma, tip və növlərinin mövcud potensialı, onlardan istifadə imkanları və inkişaf istiqamətlərini, turizm ehtiyatlarının təsnifatı və qiymətləndirilməsini, turizmin ölkənin ümumi inkişafı və digər yaxın sahələrin tərəqqisində yerini, Azərbaycan və dünyada turizm fəaliyyətinin təşkili problemlərini öyrənmiş, müqayisəli elmi təhlillər aparmışdır ki, onların da nəticələri ayrı-ayrı illərdə konfrans materialları və elmi jurnallarda dərc edilmişdir.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda üzümçülüyün inkişafı: müasir vəziyyət və perspektiv. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri, Yer elmləri seriyası. Bakı, 2006 № 1. Səh. 126-130

2. ABŞ-ın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, «Regionşünaslıq» kafedrası, ABŞ-ın coğrafiyası fənninin (ali məktəblər üçün) proqramı. Bakı, 2010. 22 səh.

3. Kənd təsərrüfatı coğrafiyası. Azərbaycan  Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası kitabı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İns­ti­tu­tu. Bakı, 2010. Səh. 286-324 (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

4. Azərbaycan Respublikasında idman turizminin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri. Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri – XVI cild. Bakı, 2011. Səh. 406-409

5. Fransanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 164 səh (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

6. Almaniyanın coğrafiyası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Dərs vəsaiti. Bakı, 2013. 160 səh (N.Ə.Paşayevlə müştərək)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Regionşünaslıq” kafedrasında 0,5 ştat müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi, Az 1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pros. 115

 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

538-59-74

Mobil tel.

050-331-36-15

Ev tel.

 

Elektron poçtu

guneshagakishiyeva@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020