EMİNOV ZAKİR NAMİN oğlu

 

Anadan olduğu yer:

Təvəllüdü:

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Elmi dərəcəsi:

Elmi rütbəsi:

Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:   

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Neftçala rayonunun      Yuxarı  Qaramanlı kəndi

01 fevral 1967-ci il

1991-ci ildə BDU-nun Coğrafiya fakültəsini  bitirib

Coğrafiya elmləri doktoru

dosent

 

08.00.04

Rayonların iqtisadiyyatı, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi, iqtisadiyyat

“Azərbaycan Respublikasında əhalinin Vahid Məskunlaşması Sisteminin formalaşması və inkişafı”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

 

 

5

4

 

Əsas elmi nailiyyətləri:  

Azərbaycanda  əmək ehtiyatlarının formalaşmasının demoqrafik problemləri - əmək ehtiyatları və demoqrafik inkişafın sosial-coğrafi tədqiqinin konseptual istiqamətləri, əhalinin sayının dinamikası və məşğulluğun regional xüsusiyyətləri, təbii artımın əhali və əmək ehtiyatlarının sayının formalaşmasına təsiri, əhalinin məşğulluğu və ailə-nikah münasibətlərinin formalaşması, əhalinin məşğulluğunun yaş-cins tərkibinin formalaşmasına təsiri, miqrasiyanın əmək ehtiyatlarının sayı və strukturunun dinamikasına təsiri, məşğulluğun regional inkişafının perspektiv imkanları məsələləri və s. geniş tədqiq olunmuşdur.

      Elmi əsərlərinin adları:

Kitabları: 

1. Azərbaycanın əhalisi (2005) - Monoqrafiya

2. Azərbaycanın iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası (2010) - Monoqrafiya

3. Coğrafiya Ensiklopediyası (II cild, 2011)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:  

Pedaqoji fəaliyyəti:

Digər fəaliyyəti:

Təltif və mükafatları:

İş yeri və ünvanı:

Vəzifəsi:

Xidməti tel.:

Mobil tel .:

Ev tel.:

Faks:

E-poçtu:

BDU, ADPU

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı laureatı - 2016 

 

AMEA Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Direktor

(+994 12) 5382900

(+994 50)590 43 88

 432-83-81

(+994 12) 5396966

 zakir_eminov@mail.ru 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021