Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Ermənistan, Göyçə mahalı, Ardanış kəndi

Təvəllüdü:

07.07.1961

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti, geologiya-coğrafiya  fakültəsi, hidrometeorologiya şöbəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

  

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

5406.01

Hidrologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

  

 

 

 

95

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycanın dağ çaylarında ion axımının formalaşma xüsusiyyətləri. AMEA “Xəbərlər”i, Yer Elmləri. 2002

2.Azərbaycanın dağ çaylarında əsas ionların zaman və məkana görə dəyişməsinin tədqiqi. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. VIII cild. Bakı, 2003

3.Azərbaycanın dağ çaylarının minerallaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. IX cild. Bakı, 2004

4.Kiçik Qafqazın çay sularının codluğu. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. X cild. Bakı, 2006

5.Azərbaycanın dağ çaylarında biogen elementlərin dəyişməsi haqqında. AMEA Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunun əsərlər toplusu. Bakı, 2007

6.Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi. AMEA “Xəbərlər”i, yer elmləri. 2008

7.Azərbaycanın dağ çaylarının biogen elementlər axımı. Azərbaycan Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu. Bakı, Elm, 2010

8.Azərbaycan Respublikası çay sularının orta illik minerallaşması və kimyəvi tərkibi. AMEA-nın “Xəbərlər”i yer elmləri, 2011

9.Исследование ионного стока горных рек Азербайджана.  / / Известия РГО. т. 141, вып. 1. Санкт Петербург, 2009

10.Методические вопросы расчета среднемноголетнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана). // Метеорология и гидрология. Москва, 2011

11.Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2011

12.Изменение режима биогенных веществ и их выноса реками Азербайджанской Республики. //Географический вестник. Пермь, 2011 

13.Azərbaycanın dağ çaylarının ion axımı modulunun tədqiqi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, yer elmləri, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115. 

Vəzifəsi:

 

Xidməti tel.:

 (+994 12) 539 33 36

Mobil tel.:

 

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

abduyevm@gmail.com;

magamed@box.az

   

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023