Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

   

Təvəllüdü:

19 aprel 1931

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi:

  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

  

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5408.01

  

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq  coğrafiyası, landşaftın geofizikası və geokimyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

 

 

192

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Прикуринские тугайные леса Азербайджана (монография). Изд. «Элм». Баку. 1974. 136 с.

2.Dekorativ yaşıllaşdırma “Gənclik”. Bakı. 1982. 88 s. (kitabça)

3.Yaşıl sərvətin keşiyində “Gənclik”. Bakı. 1982. 100 s. (kitabça)

4.Судьба  леса в руках человека. Азерб.гос.изд. Баку. 1983. 110 с. (моног)

5.Azərbaycanın eroziyaya uğramış dağ yamaclarında qozmeyvəlilərdən ibarət sənaye əhəmiyyətli plantasiyaların salınması, “Elm” 2002. 472 s. (monoqrafiya)

6.Təbiətin yaşıl libası  “Gənclik”. Bakı. 1988. 98 s. (kitabça)

7.Dendrologiya. “Ekologiya”. 2000. 261. s (ali məktəblər üçün dərslik)

8.Meşə və onun heyvanat aləmi “Ekologiya”. 2000.112. s. (kitabça)     

9.Azərbaycanın meşələri. Bakı “Elm”. 2008. 728 səh. (monoqrafiya)

10. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. Bakı “Elm”.2005. 880.s.(monoqrafiya)

11.Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı. “Elm”. 2006. 608 s. (ali məktəblər üçün dərslik)

12.Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı “Elm”. 2008. 728 s.

13.Ekoloji atlas (azərbaycan-rus dillərində). Bakı-kartoq.fabriki. 2009. 156 s.

14.Aqroekologiya. Bakı. “Elm” 2010. 512.s. (ali məktəblər üçün dərslik)

15.Ekoloji atlas (azerb-ingilis dillərində). Bakı-kartoq.fabriki. 2010. 168 s.

16.Aqroekologiya (Metodologiya, texnologiya, iqtisadiyyat). Bakı “Elm”. 2011 (ali məktəblər üçün dərslik). 448 s.

17.Azərbaycan. Ekoturizm potensialı: “Şərq-qərb” nəşr. 2012, I cild – 360 s., II cild – 420 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

“Azərbaycanın meşələri” monoqrafiyası akad. H.Ə.Əliyev adına mükafata layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pr., 115 

Vəzifəsi:

Baş elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5398348

Mobil tel.:

(+99450) 669 75 68

Ev tel.:

(+99412) 570 14 37

Faks:

 

Elektron poçtu:

    

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023