1

Layihənin adı: 

“Selli çay hövzələrinin landşaft planlaşdırılması məqsədilə landşaftgeomorfoloji modelləşdirilməsi (Kişçay-Dəmiraparançay hövzəsi timsalında)”.

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

İcraçılar:   

c.ü.f.d. S.O.Ələkbərova, c.ü.f.d. S.Q.Məmmədov, c.ü.f.d. Z.Ə.Həmidova, k.e.i. L.A.İsmayılova

İcra müddəti:   

2016