Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

6 yanvar, 1984-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı  Dövlət  Universiteti, coğrafiya  fakultəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5409.01

“Geomorfologiya”

“Sel təhlükəli ərazilərin relyefinin morfodinamiki gərginliyinin qiymətləndirilməsi (Böyük Qafqazın cənub yamacı timsalında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

  

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Böyük Qafqazın cənub yamacı selli çay hövzələrinin morfodinamiki qiymətləndirilməsi  və  ərazinin ekogeomorfoloji rayonlaşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Экзодинамические напряженные поля Восточного Кавказа (в пределах Азербайджана) // Вопросы географии и геоэкологии, Алматы, апрель-июнь, 2008,

№ 2, c. 78-85

2.Эколого-геоморфологическая оценка селевой опасности южного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) // Azərb.MEA Xəbərlər, Yer Elmləri, 2010, № 2, səh.  42-48

3.Анализ экзодинамической напряженности на южном склоне Большого Кавказа в связи с оценкой геоморфологического риска // Azərb.MEA Xəbərlər, Yer Elmləri, 2011, № 4, səh. 62-69 (həmmüəlliflər  Э.К.Ализаде, С.Г.Мамедов)

4.Исследование оползневой опасности в пределах азербайджанской части Большого Кавказа с целью выявления экогеоморфологической обстановки // Геополитика и экогеодинамика регионов. Том 10, выпуск 1, 2014, Симферополь, с. 266-273 (həmmüəlliflər  Э.К.Ализаде, С.А.Тарихазер)

5.Антропогенная геоморфология Большого Баку. Bakı, «АФполигрАФ», 2017, 304 səh. (həmmüəlliflər  Ализаде Э.К., Тарихазер С.А.,Мамедов С.Г.)

6.Геоморфологический анализ селеопасности гобустана (на примере бассейна р. Пирсаатчай) // Lənkəran Dövlət Universitetinin ELMİ XƏBƏRLƏR jurnalı, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, Lənkəran, № 2, 2021, səh. 30-36 (həmmüəllif  S.Ə.Tarixazər)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı  Dövlət  Universiteti -  10 il

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

2017 və 2022-ci illərdə  AMEA Yer Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Elmi katib

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 33  21

Mobil tel.:

(+994 50) 275 11 48

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

zernura@gmail.com

scientific_secretary@geo.science.az

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023