Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası Yevlax rayonu Malbinəsi Kövər kəndi

Təvəllüdü:

22 dekabr, 1965-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu (hazırkı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmlər namizədi

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

25.00.24    

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Təbii sərvətlərin istifadəsi və mühafizəsinin müqayisəli coğrafi təhlili problemləri (Gəncə-Qazax və Aran iqtisadi rayonlarının timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

 

17

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Роль туроператоров и турагентов в развитии туристического сектора в Азербайджане. Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле, Т. 31, вып. 2. c. 209-215. doi: 10.35634/2412-9518-2021-31-2-209-215.

2.Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərinin müasir sosial-ekoloji vəziyyəti və atmosfer havasını çirkləndirən mənbələr. The XIII International Scientific Symposium “Science and education: preserving the past, creating the future”. 24 april 2021. Kars, Turkeys. s. 285-288.

3.Azərbaycanda müalicə-sağlamlıq turizminin potensial imkanları və təşkili prinsipləri. The XVII International scientific symposium “Karabag: way to victory”. 28 august 2021, Göteborg, Sweden. s. 374-378.

4.Tourism potential of Sheki-Zagatala economic-geographical region and ways of using them / “Coğrafiya və Təbii Resurslar” jurnalı. Bakı: Avropa, 2020, s. 73-78.

5.Экогеографические исследование в Азербайджанской Республики / Регіон – 2020: суспільно-географічні аспекти. 2020. Харків. c. 37-40.

6.Dünya turizm bazarının seqmentləri və Azərbaycana tətbiqi / “Davamlı inkişafın təmin olunmasında turizmin rolu” beynəlxalq elmi konfrans. Bakı: Bakı Universiteti, 2019, s. 344-349.

7. Azərbaycanda təsərrüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri. Bakı, “Nafta-Press”, 2014, 232 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

12 il - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Turizm və rekreasiya coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 50) 311 71 07

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

kamala_zeynalova1965@mail.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023