Tarix

Ölkə

Tərəfdaş qurum

1

27.02.2023

Qazaxıstan

Manaş Kozıbayev adına Şimali Qazaxıstan Universiteti

2

 23.02.2023

           Rusiya 

 Moskva Dövlət Universiteti

3

 08.12.2022

 Özbəkistan

 Cizzax Dövlət Pedaqoji İnstitutu

4

 05.12.2019

 Almaniya

 Yustus Libix adına Gisen Universiteti 

5

 23.01.2020

 Təbriz

 Tədqiqatlar və texnologiya üzrə Təbriz Universiteti

6

 20.04.2023  Moskva  Xəzər dənizi Elmi - Tədqiqat Mərkəzi

7

 20.04.2023    Moskva   P.P.Şirşov adına Okeanologiya İnstitutu RAN

8

10.07.2023 Özbəkistan
Məhəmməd Əl-Xarəzmi adına Daşkənd İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin Fərqanə filialı