Hacıyeva Gülnar Nuru qızı 

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

24 yanvar, 1986-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı  Dövlət    Universiteti, coğrafiya  fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

 

2508.01

“Geoekologiya”

“İntensiv mənimsənilən dağ geosistemlərinin ekocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yamacının intensiv mənimsənilməsi zamanı yaranan ekoloji problemlərin araşdırılması və həlli yolları

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Экологическое состояние летних пастбищ Губинского района / Географические вестник. Перм №3, (30) 2014

2. Экогеографические проблемы, освоения территорий, с гипсометрической высотой 200-500 м северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). Вестник Московского Государственного Областного Университета серия «Естественные науки», №3, Москва, 2017

3. Влияние морфометрических показателей рельефа на сельское хозяйство в горных геосистемах юго-восточного склона Большого Кавказа, Вестник КемГУ, Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле, 2017, № 4

4. Присвоения горных геосистем на степень покрытые растительного покрова в Большом Кавказе (Азербайджан). VIII международный научно-техническая конференция «Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», 2018

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

27.03.2019-cu ildə,  AMEA-nın Yer elmləri bölməsinin Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi

Kiçik elmi işçi

Xidməti tel.

539 77 29

Mobil tel.

051 925 00 86

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

hgulnarn@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020