Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

24 yanvar, 1986-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı  Dövlət    Universiteti, coğrafiya  fakültəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

2508.01

“Geoekologiya”

“İntensiv mənimsənilən dağ geosistemlərinin ekocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı yamacının intensiv mənimsənilməsi zamanı yaranan ekoloji problemlərin araşdırılması və həlli yolları

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Экологическое состояние летних пастбищ Губинского района / Географические вестник. Перм №3, (30) 2014

2.Экогеографические проблемы, освоения территорий, с гипсометрической высотой 200-500 м северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). Вестник Московского Государственного Областного Университета серия «Естественные науки», №3, Москва, 2017

3.Влияние морфометрических показателей рельефа на сельское хозяйство в горных геосистемах юго-восточного склона Большого Кавказа, Вестник КемГУ, Серия: Биологические, технические науки и науки о Земле, 2017, № 4

4.Присвоения горных геосистем на степень покрытые растительного покрова в Большом Кавказе (Азербайджан). VIII международный научно-техническая конференция «Современные проблемы водного хозяйства, охраны окружающей среды, архитектуры и строительства», 2018

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

27.03.2019-cu ildə,  AMEA-nın Yer elmləri bölməsinin Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 77 29

Mobil tel.:

(+944 51) 925 00 86

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

hgulnarn@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023