Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonu Merdinli kəndi

Təvəllüdü:

1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi:

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 03.00.08                

Zoologiya

Azərbaycanın solpogilləri ( Arachnida: solifugae)

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

 

 

 

 

 

1.Solpugillər “ Elm və həyat”  Bakı 1977.N6

2.Azərbaycanda Qaleodes araneoides (solifugal, Qaleodidae)  növünün öyrənilməsinə dair “Azərbaycan” entomoloqlarının II elmi sesiyası  Elm, Bakı 1978, səh. 19

3.Şərqi Zaqafqaziya solpugillərin öyrənilməsinə dair materiallar: Torpaq zoologiyası problemləri VII Ümumittifaq müşavirəsi, Kiyev 1981, səh. 10-11

4.Solpugilər. Elm və həyat, Bakı 1982, N8, səh. 18-19

5.Solpugilərin qorunması. “Kənd əməkçilərinin təqvimi” ,Bakı 1983, səh.106-107

6.Azərbaycanda solpugillərin qidalanması. “Faydalı həşəratlar və onların Azərbaycanda qorunması üzrə simpozium materialları kitabı”, Bakı 1983, səh. 31-32

7.Azərbaycanda solpugilləri (Arachnida, Solifugae) Azərbaycan SSR EA xəbərlər jurnalı, 1983, N4, səh. 43-46

8.Azərbaycanda Q. Araneoides ( Pall.) növünün çoxalması və inkişafı “Ümumittifaq Entoneoqlar Cəmiyyətinin IX qurultayı”, Kiyev, 1984, səh. 22

9.Otbiçənlər. Elm və həyat, Bakı, 1985

10.Təbibimiz zəli. “Həyat, qanun və tərəqqi” qəzet. N2

11.Təbabər zəlisi insan orqanizmi üçün faydalıdır. “Yer və insan” jurnalı, N8, Bakı, səh.48-50

12.Təbabət zəlisinin yayılma arealları və onların inkişaf etdirilmə istiqamətləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

13.Yeni növ (Qaleodis Nachitschevanisnk sp.n, Moskva EA SSR Zooloji jurnal, 1985

14.Təbabət zəlisinin coğrafi yayılması və onların təbii sərvətlərinədən istifadə AMEA elmi məcmuası Bakı, 2018, çapda

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Turizm və rekreasiya coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 55) 610 72 96

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

 shahvalad_aliyev@bk.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023