Əliyev Şahvələd İsa oğlu

Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası Füzuli rayonu Merdinli kəndi

Təvəllüdü

1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti ( hazırkı Bakı Dövlət Universiteti)

Elmi dərəcəsi

Biologiya elmlər namizədi

Elmi rütbəsi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

 

 

03.00.08                

Zoologiya

Azərbaycanın solpogilləri ( Arachnida: solifugae)

 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-          ixtisas şifri

-          ixtisasın adı

-          mövzunun adı

 

 

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-          xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-          beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-          fəlsəfə doktorlarının sayı

-          elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

 

 

 

 

 

 1. Solpugillər “ Elm və həyat”  Bakı 1977.N6
 2. Azərbaycanda Qaleodes araneoides (solifugal, Qaleodidae)  növünün öyrənilməsinə dair “Azərbaycan” entomoloqlarının II elmi sesiyası  Elm, Bakı 1978, səh. 19
 3. Şərqi Zaqafqaziya solpugillərin öyrənilməsinə dair materiallar: Torpaq zoologiyası problemləri VII Ümumittifaq müşavirəsi, Kiyev 1981, səh. 10-11
 4. Solpugilər. Elm və həyat, Bakı 1982, N8, səh. 18-19
 5. Solpugilərin qorunması. “Kənd əməkçilərinin təqvimi” ,Bakı 1983, səh.106-107
 6. Azərbaycanda solpugillərin qidalanması. “Faydalı həşəratlar və onların Azərbaycanda qorunması üzrə simpozium materialları kitabı”, Bakı 1983, səh. 31-32
 7. Azərbaycanda solpugilləri (Arachnida, Solifugae) Azərbaycan SSR EA xəbərlər jurnalı, 1983, N4, səh. 43-46
 8. Azərbaycanda Q. Araneoides ( Pall.) növünün çoxalması və inkişafı “Ümumittifaq Entoneoqlar Cəmiyyətinin IX qurultayı”, Kiyev, 1984, səh. 22
 9. Otbiçənlər. Elm və həyat, Bakı, 1985
 10. Təbibimiz zəli. “Həyat, qanun və tərəqqi” qəzet. N2
 11. Təbabər zəlisi insan orqanizmi üçün faydalıdır. “Yer və insan” jurnalı, N8, Bakı, səh.48-50
 12. Təbabət zəlisinin yayılma arealları və onların inkişaf etdirilmə istiqamətləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti
 13. Yeni növ (Qaleodis Nachitschevanisnk sp.n, Moskva EA SSR Zooloji jurnal, 1985
 14. Təbabət zəlisinin coğrafi yayılması və onların təbii sərvətlərinədən istifadə AMEA elmi məcmuası Bakı, 2018, çapda

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Elmi işçi

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Bakı şəh. AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

055 610 72 96

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

 shahvalad_aliyev@bk.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020