Əliyev Yavər Qaçay oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu

Təvəllüdü

1 fevral 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

V.İ Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya elmləri namizədi

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.04

Geomorfoloq

“Kiçik Qafqazın cənub – şərq hissəsinin morfostrukturları və onun inkişaf xüsusiyyətləri.”

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30 elmi məqalə, 4 dərs vəsaiti və 1 elmi monoqrafiya (kollektiv müəlliflərlə).

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın cənub – şərq hissəsinin morfostrukturları tədqiq edilmiş və morfostruktur xəritəsi tərtib edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Ali məktəblərə daxil olmaq üçün coğrafiyadan vəsait – Maarif nəşriyyatı.

2. Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası – dərs vəsaiti.

3.Altıdilli, izahlı, ensiklopedik coörafiya terminləri lüğəti.

4. Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində 36 il fəaliyyəti.

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 34.

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

050 317 21 12

Ev tel.

440 46 62

Elektron poçtu

yaver.adpu@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020