Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərb.SSR, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

14 may 1969

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Baki Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5409.01

Geomorfologiya

“Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı ekogeomorfosistemlərinin qiymətləndirilməsi”(KŞ deşifrlənmə materialları əsasında)

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının ekogeomorfosistemləri  qiymətləndirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya institute, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

5393361

Mobil tel.

055 556 36 63

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

kulievasevinc@gmail.com

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020