Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Ağstafa şəhəri

Təvəllüdü:

6 iyun 1954-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət  Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

  

2520.01

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya.

“Kiçik Qafqazın Ağdam antiklinorisinin mis-porfir filizləşməsi və onun əmələgəlmə xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22 elmi məqalə

2 kitab

3 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Kiçik Qafqaz, xüsusilə Qarabağ filiz rayonunda yerləşən mis-porfir tipli yataq və təzahürlərin geologiyası, onlarda filiz əmələgəlmənin petrokimyəvi, fiziki-kimyəvi, struktur  və mineraloji xüsusiyyətləri, filizlərin qızıllığı və zonallığı  öyrənilmiş və digər bu tipli yataqlarla müqayisəli təhlil edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Месторождение  медно-молибден-порфировых руд – новый перспективный тип рудных формаций Малого Кавказа;

2.Петрохимические особенности Мехманинского    гранитоидного массива;

3.Условия формирования и закономерности размещения формаций медно-порфировых руд Малого Кавказа;

4.Медно-порфировое оруденение Агдамского антиклинория (Малый Кавказ) и его перспективность;

5.Experencias sobre la seleccion de areas perspectivas, mediante el uso rasional de los metodos de busqeda compleja, en la sektor Palo Seco, Camaguey (ispan dilində);

6.Сравнительный анализ медно- порфировых руд Малого Кавказа и острова Куба;

7.Золотоносность медно- порфировых руд Карабахского рудного района;

8.О корреляции археологической и геологической хронологий четвертичного периода.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

Dövlət qulluğu, jurnalistika

Təltif və mükafatları:

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Paleocoğrafiya şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 596-33-36

Mobil tel.:

(+994 50) 520-22-08

Ev tel.:

(+994 12) 427-22-84

Elektron poçtu:

r.fataliyev@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023