Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Ağstafa şəhəri

Təvəllüdü

6 iyun 1954-cü il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət  Universiteti

Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

2520.01

Bərk faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya.

“Kiçik Qafqazın Ağdam antiklinorisinin mis-porfir filizləşməsi və onun əmələgəlmə xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22 elmi məqalə

2 kitab

3 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 Kiçik Qafqaz, xüsusilə Qarabağ filiz rayonunda yerləşən mis-porfir tipli yataq və təzahürlərin geologiyası, onlarda filiz əmələgəlmənin petrokimyəvi, fiziki-kimyəvi, struktur  və mineraloji xüsusiyyətləri, filizlərin qızıllığı və zonallığı  öyrənilmiş və digər bu tipli yataqlarla müqayisəli təhlil edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Месторождение  медно-молибден-порфировых руд – новый перспективный тип рудных формаций Малого Кавказа;

2.Петрохимические особенности Мехманинского    гранитоидного массива;

3. Условия формирования и закономерности размещения формаций медно-порфировых руд Малого Кавказа;

4. Медно-порфировое оруденение Агдамского антиклинория (Малый Кавказ) и его перспективность;

5. Experencias sobre la seleccion de areas perspectivas, mediante el uso rasional de los metodos de busqeda compleja, en la sektor Palo Seco, Camaguey (ispan dilində);

6. Сравнительный анализ медно- порфировых руд Малого Кавказа и острова Куба;

7. Золотоносность медно- порфировых руд Карабахского рудного района;

8. О корреляции археологической и геологической хронологий четвертичного периода.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

Dövlət qulluğu, jurnalistika

Təltif və mükafatları

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu, Paleocoğrafiya şöbəsi

Vəzifəsi

Aparıcı elml işçi

Xidməti tel.

596-33-36

Mobil tel.

(050) 520-22-08

Ev tel.

(012) 427-22-84

Elektron poçtu

r.fataliyev@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020