Cəfərova Natəvan Ramiz qızı

Anadan olduğu yer

Baki ş.,

Təvəllüdü

24.06.1983

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Baki Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5401.01-

İqtisadi Goqrafiya

 AZƏRBAYCANIN  XƏR  DƏNİZİ  SAHİL  ZONASININ   SOSİAL-İQTİSADİ  VƏZİYYƏTİNİN  GİS  TEXNOLOGİYALARI  VASİTƏSİ  İLƏ   İNFORMASİYA  BAZASININ   YARADILMASI  VƏ  İŞLƏNMƏ.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasında sahil ərazilərin sosial-iqtisadi  analizin aparılması  və informasiya bazanın yaradılması.

Elmi əsərlərinin adları

 

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya institute, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

5393361

Mobil tel.

050 2457884

Ev tel.

5696517

Elektron poçtu

Jafarova.nata@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021