Rəhimov Mətləb Kamil oğlu 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan, Salyan r-nu Qızılburun kəndi

Təvəllüdü

9 sentyabr 1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Odessa Hidrometeorologiya institutu

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin Böyük Qafqazın cənub yamaclarının aqroiqlim ehtiyatlarına təsirinin qiymətləndirilməsi

5411.01

Meteorologiya                                                       

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı                        

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın müxtəlif regionlarının iqlim və aqroiqlim ünsürlərinin tərəddüdü, iqlim dəyişmələrinin temperatur və rütubət ehtiyatlarına təsiri öyrənilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Talış vilayətinin səhralaşma prosesində bəzi iqlim ünsürlərinin tərəddüdü  2. Kür- Araz ovalığı meşələrinin antropogen dəyişməsində iqlim amili 3. Böyük Qafqazın cənub yamacında istilik ehtiyatlarının çoöillik dəyişmə dinamikasının təhlili                                                                        ………………………………………………..

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

.

.

.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

 

 

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya institutu, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

5385415

Mobil tel.

0518593651

Ev tel.

 

Elektron poçtu

mətləb rəhimov@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020