Anadan olduğu yer:

Azərbaycan , Bakı ş.

Təvəllüdü:

07 Oktyabr 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 

54.06.01

Hidrologiya

“Dağ caylarının gətirmələr axımı və səthi yuyulma

(Cənub-Şərgi Qafqazın timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

12 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.İkl dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazın dağlıq ərazilərdə səthi yuyulmanın differensiyası həmçin denudasiyanın üfüqi və şaquli dəyişməsinin coğrafi qanunauyğunluqları öyrənilmişdi.

2.Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazda denudasiya əmsalının riyazi üsullarla hesablanması.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Определение интенсивности смыва с поверхности частных площадей речных водосборов Ю-В Кавказа.

2.Пространственная дифференциация интенсивнасти современной денудации в горной части Азерб. ССР

3.Денудационные процессы и современные тектоноческие движения Земноц коры.

4.Методика пргнозирования стока половодья горных рек с применением дистанционной информации.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5385418

Mobil tel.:

(+994 55) 227 90 08

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

samedzade.hafiz@gmail.com

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024