Səmədzadə Hafiz İskəndər oğlu 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan , Bakı ş.

Təvəllüdü

07 Oktyabr 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

54.06.01

Hidroloqiya

“Dağ caylarının gətirmələr axımı və səthi yuyulma (Cənub-Şərgi Qafqazın timsalında)

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12 elmi məqalə

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.     İkl dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazın dağlıq ərazilərdə səthi yuyulmanın differensiyası həmçin denudasiyanın üfüqi və şaquli dəyişməsinin coğrafi qanunauyğunluqları öyrənilmişdi.

2.     Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Cənub-Şərqi Qafqazda denudasiya əmsalının riyazi üsullarla hesablanması.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.     Определение интенсивности смыва с поверхности частных площадей речных водосборов Ю-В Кавказа.

2.     Пространственная дифференциация интенсивнасти современной денудации в горной части Азерб. ССР

3.     Денудационные процессы и современные тектоноческие движения Земноц коры.

4.     Методика пргнозирования стока половодья горных рек с применением дистанционной информации.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA  H. Əliyev adına Coğrafiya institutu, H.Cavid, 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

5385418

Mobil tel.

055 227 90 08

Ev tel.

 

Elektron poçtu

samedzade.hafiz@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020