Veb-sayt:

 

 

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası. Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

31.10.1958

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

 


54.01.01

İqtisadi coğrafiya

Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik inkişafin və məskunlaşmanin tənzimlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26 elmi məqalə,  2 monoqrafiya,  2 monoqrafiyada həmmüəllif

 

5

   

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda demoqrafik proseslər, əmək ehtiyatları və məşğulluq,  şəhər məskunlaşmasının və onların perspektiv inkişaf istiqamətləri  tədqiq edilmiş və nəticələrə uyğun tövsiyələr verilmişdir.

2.Dağlıq Şirvan  iqtisadi-coğrafi rayonunda xidmətlər sferasının inkişafı təhlil edilmiş və perspektiv inkişaf istiqamətləri göstərilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları:

1.Abşeronda əhalinin məskunlaşma məsələlərinə dair /AMEA  Xəbərlər, Yer elmləri, 1998 №3

2. Abşeronda əhalinin məskunlaşma mərhələləri /ACC-nin əsərləri, XII cild.2008

3.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının inkişafında miqrasiya proseslərinin rolu //ACC-nin əsərləri, XVIII cild.2013

4.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda şəhər məskunlaşmasının problemləri//AMEA Xəbərlər, Yer elmləri,2013, №3

5.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda urbanizasiyanın inkişaf mərhələləri ADPU-nun “Xəbərlər” jurnalı, 2014, №2

6.Формирование половозрастной структуры и брачно-семейного состава в Апшеронском экономическом районе// Экономика Крыма. Научно-практический журнал., №3, Симферополь-2013

7.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda iqtisadi-sosial bazanin tənzimlənməsi istiqamətləri CCƏ Xəbərlər 2015, №2

8.“Oсновные направления развития Бакинской городской агломерации”. ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Том: 2 Год: 2016. 

9.Геодемографическая ситуация города Баку. XI Всероссийской научно практической конференция”/ посвященной Всемирному дню Земли Красноярск, 2016 г. Выпуск 11.

10.Azərbaycanın iri və böyük şəhərlərdə geodemoqrafik şərait/Azərbaycan Respublikasında Demoqrafik İnkişaf: Əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri” adlı elmi-praktiki konfransı materialları 2016.

11.Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələlər   Monoqrafiya, 2016. 

12.Abşeronda məskunlaşma və memarlıq Monoqrafiya, 2016. (Həmmüəllif)  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akad.H.Əliyev adına  Coğrafiya İnstitutu,

Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5393361

Mobil tel.:

(+994 55) 7193569  

Ev tel.:

(+994 12) 4520903

Elektron poçtu:

[email protected]