Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

08 sentyabr 1968

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

BDU (C.M.Kirov  adına ADU)

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.01.  

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Böyük Qafqazın cənub- şərq yamacının arid landşaftlarının  indekasion deşifrlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

40-dən çox

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacının arid landşaftlarını indikasion-deşifrlənmə metodu ilə tədqiq edərək, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması istiqamətində tətqiqatlar  arapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Эколого–ландшафтные особенности аридных геосистем (по материалам аэросъёмок) Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

2.Экодинамические проблемы формирования береговой зоны Азербайджанского побережья Каспийского моря в условиях колебания уровня воды (по материалам КС) Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XV  cild Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: Təhlükə və risklər. Bakı 2010. 

3.Improved environmental flows for river restoration – a case study from the Lesser Caucasus, Azerbaijan European River Restoration Conference, 5th Edition Celebrating successes and addressing challenges 11-13 September 2013, Vienna, Austria

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-76

Mobil tel.:

(+994 50) 432-60-36

Ev tel.:

(+994 12) 539-18-75

Faks:

 

Elektron poçtu:

saida- z@yandex. ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023