Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

31.01.1938

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.04

Geomorfologiya və Paleocoğrafiya

Cənub-Şərqi Şirvan və bitişik ərazinin paleogeomorfologiya və morfostruktur təhlili (rus dilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

78 elmi əsər və 18 elmi hesabat

 

 27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan Respublikasının yeni geomorfoloji xəritəsinin tərtibi (1:500000)-1996.

Azərbaycan geomorfologiyası, 2011 (monoqrafiya) Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə)-2012.

Azərbaycan Respublikasının ərazisi üçün iri miqyaslı (1:50000) geomorfoloji xəritənin tərtibi

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Kür çökəkliyinin relyefinin inkişafında əsas epoxalar və mərhələlər

2.Kür çökəkliyinin cənub-şərq hissəsində yer qabığının müasir tektonik hərəkətlərinə dair

3.Ekogeomorfologiyada insan faktoru. BDU xəbərləri,2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-36

Mobil tel.:

 

Ev tel.:

(+994 12) 539-83-12

Elektron poçtu:

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023