Səfərov Aydın Səttar oğlu

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

31.01.1938

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

------

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.04

Geomorfologiya və Paleocoğrafiya

Cənub-Şərqi Şirvan və bitişik ərazinin paleogeomorfologiya və morfostruktur təhlili (rus dilində)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

78 elmi əsər və 18 elmi hesabat

 

 27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-------

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının yeni geomorfoloji xəritəsinin tərtibi (1:500000)-1996.

Azərbaycan geomorfologiyası, 2011 (monoqrafiya) Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə)-2012.

Azərbaycan Respublikasının ərazisi üçün iri miqyaslı (1:50000) geomorfoloji xəritənin tərtibi

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Kür çökəkliyinin relyefinin inkişafında əsas epoxalar və mərhələlər

2.Kür çökəkliyinin cənub-şərq hissəsində yer qabığının müasir tektonik hərəkətlərinə dair

3.Ekogeomorfologiyada insan faktoru. BDU xəbərləri,2013

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

----------

 

Digər fəaliyyəti

------------

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-36

Mobil tel.

----

Ev tel.

539-83-12

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020