Salmanova Tahirə Məmmədpaşa qızı

Veb-sayt

 

 

Anadan olduğu yer

Bakı şəh. Əmircan qəsəbəsi

Təvəllüdü

10.04.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

03.00.27

Torpaqşünaslıq

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində üzümaltı torpaqların humsluluq vəziyyəti.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi       əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

36

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

-

Elmi əsərlərinin adları

 

1.     Антропогенная деградация слитых горных черноземов в басейных рек Гирдманчай и Геогчай.

2.     Acınohur Ceyrançöl arid öndağlıq ərazilərin torpaq örtüyü və xüsusiyyətləri.

3.     Türyançay –Göyçay hövzəsinin boz-qəhvəyi (şabalıdı) torpaqlarında antropogen deqradasiyanın qiymətləndirilməsi.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

12 il

Digər fəaliyyəti

1.     12 dekabr 2000-ci ildən “Cumurq” Azərbaycan Mədəniyyət assosasiyasının president müavini.

2.     BMT  yanında Ümumdünya Sülh Federasiyasının üzvü - sülh səfiri.

Təltif və mükafatları

1.     Əmək veteranı,  4 sentyabr 1990.

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1141, Bakı,Yasamal, Hüseyn Cavid, 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

539 83 48

Mobil tel.

050 470 46 69

Ev tel.

539 34 64

Faks

 

Elektron poçtu

tahira salmanova @inbox.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020