Anadan olduğu yer:

Gürcüstan SSR, Marneuli şəh.

Təvəllüdü:

1944

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

ADU

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

25.00.24

Coğrafiyaşünas

“Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin məskunlaşmasının tənzim edilmə problemləri”.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50 

30 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

İqtisadi və sosial coğrafiya,Rekreasiya Turizm və Ekoturz, əhalinin məskunlaşması, demoqrafiya, kənd məskunlaşma sistemlərinin tədqiq edilməsi

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri.

2.Ulu Borçalı tarixi-coğrafi əsər

3.Azərbaycanda rekreasiya turizm ehtiyatlarının mənimsənilməsinə qlobal proseslərin təsiri

4.Urbanizasiyanın təkmilləşdirilməsi spesefikası

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

30 il

Digər fəaliyyəti:

Azərbaycan Turizm İnstitunda İxtisas üzrə Metod Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Demoqrafiya və əhali coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 5393361

Mobil tel.:

(+994 50) 4181854

Ev tel.:

(+994 12) 5649950

Elektron poçtu:

Memmed Sarvon@romble.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023