Sadıqov Məmməd Oruc oğlu 

Anadan olduğu yer

Gürcüstan SSR, Marneuli şəh.

Təvəllüdü

1944

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ADU

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

Dosent (aparıcı elmi işçi)

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24

Coğrafiyaşünas

“Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin məskunlaşmasının tənzim edilmə problemləri”.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

50

 

30

 

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

İqtisadi və sosial coğrafiya,Rekreasiya Turizm və Ekoturz, əhalinin məskunlaşması, demoqrafiya, kənd məskunlaşma sistemlərinin tədqiq edilməsi

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri.

2.Ulu Borçalı tarixi-coğrafi əsər

3.Azərbaycanda rekreasiya turizm ehtiyatlarının mənimsənilməsinə qlobal proseslərin təsiri

4.Urbanizasiyanın təkmilləşdirilməsi spesefikası

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

30 il

 

Digər fəaliyyəti

Azər. Turizm institunda ixtisas üzrə metod şuranın üzvü

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Turizm İnstitutu, Koroglu Rəhimov  küç.,12

Vəzifəsi

Dosent

Xidməti tel.

5393361

Mobil tel.

050 4181854

Ev tel.

5649950

Elektron poçtu

Memmed Sarvon@romble.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020