Anadan olduğu yer:

Qazax şəhəri

Təvəllüdü:

22 dekabr 1959-cu il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

11.00.09

Meteorologiya, iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Azərbaycan Respublikasında sellər və onların yaranmasıın sinoptik-iqlim şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

 

30

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Kiş çayı hövzəsinin selləri və onlarla mübarizə

2.Azərbaycan Respublikası ərazisində sellərlə günəş fəallığı və atmosfer dövranının makroformaları arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi

3.Azərbaycan Respublikasında dolunun paylanmasının bəzi qanunauyğunluqları haqqında

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994) 050 316 77 53

Ev tel.:

(+994 12) 436-87-75

Elektron poçtu: