Nəbiyev Həsən Lətif _oğlu

Anadan olduğu yer

Qazax şəhəri

Təvəllüdü

22 dekabr 1959-cu il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-          

-         mövzunun adı

 

 

11.00.09

Meteorologiya, iqlimşünaslıq və aqrometeorologiya

Azərbaycan Respublikasında sellər və onların yaranmasıın sinoptik-iqlim şəraiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

30

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Kiş çayı hövzəsinin selləri və onlarla mübarizə

2.Azərbaycan Respublikası ərazisində sellərlə günəş fəallığı və atmosfer dövranının makroformaları arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi

3.Azərbaycan Respublikasında dolunun paylanmasının bəzi qanunauyğunluqları haqqında

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Coğrafiya İnstitutu, R.Cavid pr, 115

Vəzifəsi

Elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

050 316 77 53

Ev tel.

436-87-75

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020