Mustafayev Namik Mübariz oğlu

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

                           31 yanvar 1963

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Bioloğiya elmləri namizədi

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

03.00.02

Biofizika

Исследование возбужденных состояний пигментов в светособирающих комплексах фотосинтезирующих организмов.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

20

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Fotosintez edən orqanizmlərin piqment-zulal komplekslərində həyəcanlanmış halların təbiətinin təyin olunması və reaksiya mərkəzinin fotoaktiv piqmentləri tərəfindən elektron həyəcanlanma enerjisinin tutulmasının effektivliyinin təyin edilməsi tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, nümunənin optik sıxlığının dəyişməsinin həyəcanlandırıcı impulsların intensivliyindən asılılığı qeyri-xətti xarakter daşıyır.  Nəzəri analizin köməyi ilə eksitonun təbiəti müəyyən olunaraq enerjinin köçürülməsinin delokal eksiton mexanizmi vasitəsilə baş verdiyi müəyyən edilmişdir. FS1-də tutulmanın effektivliyinin 100%, FSİİ və purpur bakteriyalarda isə  eksitonun 100% tutulması üçün həyəcanlanmanın 3-4 dəfə RM-ə çatdırılmalı olduğu təyin edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Н.М.Мустафаев, С.Л.Логунов, Б.Н.Корватовский, В.В.Горохов, В.З.Пащенко. Определение эффективности захвата возбуждения фотосинтетическими реакционными центрами. Доклады МОИП N2789-V92, 1992, стр.98-101.( Россия)

2. N.M.Mustafaev, V.V.Gorokhov, V.Z.Paschenko A.B.Rubin. Investigation of the excited states in the light-harvesting complexes of  green plants and purple bacteria. XII International Biophysics congress 1996, Amsterdam, Abstracts, p65. (Netherland)

3.S.G.Andreeva , N.M.Mustafaev, V.A.Suslova, E.A.Feschenko  Structural studies of Human CGMP Phosphodiesterase A-subunit, A key enzyme of phototransduction. Venice Biochemistry Summer School 1997. Abstracts,p.37 (Italy).

4. N.M.Mustafaev, V.V.Gorokhov, B.N.Korvotovsky ,N.P.Grishanova , P.P.Knox, G.P.Kukarskikh,V.Z.Paschenko A.B.Rubin. An investigation of the excited states of the chlorophyll of the light harvesting antenna by non-linear absorbtion  spectroscopy.Biophysics vol.42 No4 pp897-904, 1998 (UK).

5. Namik Mustafayev, Mirnuh İsmayılov. Təbiət və cəmiyyət münasibətləri. Gələcəksiz inkişaf yoxsa davamlı inkişaf    Azərbaycan Cografiya Cəmiyyətinin əsərləri XVİİİ cild,səh.43-46. Bakı 2013.

 

 

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

Hüseyn Cavid  31,  Həsən Əliyev adına Cografiya İnstitutu

Vəzifəsi

 

Xidməti tel.

0125392945

Mobil tel.

0557695205

Ev tel.

 

Elektron poçtu

nmustafaev@yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020