Məmmədov Məhəmməd Əhməd

Anadan olduğu yer

Azərb.Respublikası, Laçın r-u. Kalafalıq kəndi

Təvəllüdü

01.07.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Pedoqoji Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-          

-         mövzunun adı

 

 

54.08.01

Fiziki coğrafiya və Biocoğrafiya, Torpaq coğrafiyası, Landşaftın geofizikası və geokimyası.

Quraq zonaın – torpaq –ekoloji şəraitinin meyvə ağaclarına təsiri (B.Qafqazin cənub-şərq hissəsinin şimal-şərq yamacı və Abşeron yarımadası)  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

24

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

-

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Abşeron yarımadasında Adi Badamın su rejiminin torpaq rütubətindən aslılığı.

2.Dağ-Şabalıdı torpaqların su-fiziki xassələri və onların rütubətin dinamikası.

3.K.Qafqazın çimli dağ-çəmən torpaqları (Həkəriçay hövzəsi timsalında) və onlardan səmərəli istifadə edilməsi yolları.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya İnstitutu, AZ1141, Bakı, Yasamal, Hüseyn Cavid pr.,115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

539 83 48

Mobil tel.

051 967 08 55

Ev tel.

376 39 22

Faks

(+994 12) 538-29-00

Elektron poçtu

-

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020