Anadan olduğu yer:

Azərb.Respublikası, Laçın r-u. Kalafalıq kəndi

Təvəllüdü:

01.07.1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Pedoqoji Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı          

- mövzunun adı

54.08.01

Fiziki coğrafiya və Biocoğrafiya, Torpaq coğrafiyası, Landşaftın geofizikası və geokimyası.

Quraq zonaın – torpaq –ekoloji şəraitinin meyvə ağaclarına təsiri (B.Qafqazin cənub-şərq hissəsinin şimal-şərq yamacı və Abşeron yarımadası)  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

24

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Abşeron yarımadasında Adi Badamın su rejiminin torpaq rütubətindən aslılığı.

2.Dağ-Şabalıdı torpaqların su-fiziki xassələri və onların rütubətin dinamikası.

3.K.Qafqazın çimli dağ-çəmən torpaqları (Həkəriçay hövzəsi timsalında) və onlardan səmərəli istifadə edilməsi yolları.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsi 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 83 48

Mobil tel.:

(+994 51) 967 08 55

Ev tel.:

(+994 12) 376 39 22

Faks:

(+994 12) 538-29-00

Elektron poçtu:

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023