Mahmudova   Ülkər  Xəlil qızı

Anadan olduğu yer                  

Neftçala rayonu

Təvəllüdü

1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent.

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

 

-         ixtisasın adı

 

 

 

-         mövzunun adı

 

 

25.00.23,    25.00.27.

 

Fiziki coğrafiya və hidrocoğrafiya,torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası geokimyası.

Qurunun  hidrologiyası ,su ehtiyatları, hidrokimya.

Azərbaycanda Kür Çayından  Əhalinin Su Təminatında İstifadənin Ekocoğrafi Problemləri.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi              

-         əsərlərinin sayı                  

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

30

1

 

 

-

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-

Əsas elmi nailiyyətləri

İqdisadi inkişafla  əlaqədar olaraq  əhalinin su təlabatını  ödəmək  üçün  Böyük  Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarının yeraltı,müxtəlif rayonlarının keyfiyyətli  artezian  sularından, işğal edilmiş  ərazilər azad edildikdən sonra Kiçik Qafqazın  zəngin yeraltı sularından ,antropogen  təsirlərə məruz qalmayan  Hərəkə,Tər-tər kimi dağ çaylarının su ehtiyatlarından  istifadə edilir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Kürün su ehtiyatlarından istifadənin müasir vəziyyəti.Azərbaycanda səhralaşma problemləri.

2.Kür irmağında Ekocoğrafi ortamın gerginləşməsinə nedən olan əsas antropogen etkenlər.

3.Kür çayının və qollarının Gürcüstan və Ermənistan respublikalarında  çirklənməsi.

4. Azərbaycanda turizm.

5. Xəzər Dənizi Səviyyəsinin qalxmasının Azərbaycanda ətraf regionların təsərrüfatına təsiri. 6.Kür  çayının hövzəsində daşqınların yaranmasında Xəzər dənizinin rolu.

7.Qlobal iqlim dəyişikliklərinin planetar nəticələri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

30 il.

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnistitutu.Bakı şəhəri. AZ 1143.H.Cavid 115

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi.

Xidməti tel.

539 29 45.

Mobil tel.

(051)996 67 00.

Ev tel.

533 11 32.

Elektron poçtu

3033311@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020