Anadan olduğu yer:                  

Neftçala rayonu

Təvəllüdü:

1957

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

25.00.23,    25.00.27.

Fiziki coğrafiya və hidrocoğrafiya, torpaq coğrafiyası,landşaftların geofizikası geokimyası.

Qurunun  hidrologiyası ,su ehtiyatları, hidrokimya.

Azərbaycanda Kür Çayından  Əhalinin Su Təminatında İstifadənin Ekocoğrafi Problemləri.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi              

- əsərlərinin sayı                  

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

30

1

  

-

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

-

 

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı:

-

Əsas elmi nailiyyətləri:

İqdisadi inkişafla  əlaqədar olaraq  əhalinin su təlabatını  ödəmək  üçün  Böyük  Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarının yeraltı,müxtəlif rayonlarının keyfiyyətli  artezian  sularından, işğal edilmiş  ərazilər azad edildikdən sonra Kiçik Qafqazın  zəngin yeraltı sularından ,antropogen  təsirlərə məruz qalmayan  Hərəkə,Tər-tər kimi dağ çaylarının su ehtiyatlarından  istifadə edilir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Kürün su ehtiyatlarından istifadənin müasir vəziyyəti.Azərbaycanda səhralaşma problemləri.

2.Kür irmağında Ekocoğrafi ortamın gerginləşməsinə nedən olan əsas antropogen etkenlər.

3.Kür çayının və qollarının Gürcüstan və Ermənistan respublikalarında  çirklənməsi.

4. Azərbaycanda turizm.

5.Xəzər Dənizi Səviyyəsinin qalxmasının Azərbaycanda ətraf regionların təsərrüfatına təsiri.

6.Kür  çayının hövzəsində daşqınların yaranmasında Xəzər dənizinin rolu.

7.Qlobal iqlim dəyişikliklərinin planetar nəticələri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

30 il. 

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

 Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 29 45.

Mobil tel.:

(+944 51) 996 67 00.

Ev tel.:

(+994 12) 533 11 32.

Elektron poçtu:

3033311@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023