Qurbanov Tofiq Rəhman oğlu

Anadan olduğu yer

Lənkəran şəhəri

Təvəllüdü

1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.04

Geomorfologiya və təkamül coğrafiya

Talışın morfostrukturlarının inkişaf tarixi və formalaşmasının qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

49

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-----

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Geomorfologiyanın morfostruktur və paleogeomorfoloji təhlili.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Разрывные нарушения и отражения их в рельефе Талыша.

2. Генетическая и таксономическая классификация морфоструктур Талыша.

3. Сравнительный анализ морфоструктур Талыша, Ельбурса и Туркмено-Хорасанских гор.

4. Особенности формирования морфоскульптур Лянкяранской природной области и некоторые экологические вопросы

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

“Təfəkkür, Lənkəran Dövlət və Bakı Slavyan” Universitetlərində ixtisas fənləri

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-36

Mobil tel.

070-745-10-65

Ev tel.

594-65-09

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020