Anadan olduğu yer:

Lənkəran şəhəri

Təvəllüdü:

1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

  

11.00.04

Geomorfologiya və təkamül coğrafiya

Talışın morfostrukturlarının inkişaf tarixi və formalaşmasının qanunauyğunluqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

49

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Geomorfologiyanın morfostruktur və paleogeomorfoloji təhlili.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Разрывные нарушения и отражения их в рельефе Талыша.

2.Генетическая и таксономическая классификация морфоструктур Талыша.

3.Сравнительный анализ морфоструктур Талыша, Ельбурса и Туркмено-Хорасанских гор.

4.Особенности формирования морфоскульптур Лянкяранской природной области и некоторые экологические вопросы

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

“Təfəkkür, Lənkəran Dövlət və Bakı Slavyan” Universitetlərində ixtisas fənləri

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Geomorfologiya və təbii risklər şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

(+994 12) 539-33-36

Mobil tel.:

(+994 70) 745-10-65

Ev tel.:

(+994 12) 594-65-09

Elektron poçtu:

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023