Coğrafiya İnstitutunun əsərləri. 1-ci ton.

1960

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020