20 Yanvar 2021, Çərşənbə axşamı
Təhlükəli təbiət hadisələrinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın  materialları.

1994

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti  AMEA ak.H.Əliyev ad.Coğrafiya İnstitutu və AR Dövlət hidrometeorologiya Komitəsi.  Elm nəşriyyatı,1994.

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021