Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, 4-cü cild

1968
Q.Gül

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı. 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023