Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, 4-cü cild

1968
Q.Gül

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.