Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, 3-cü cild

1966

, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020