20 Yanvar 2021, Çərşənbə axşamı
İnsan və təbiət. Elmi praktiki konfransın materialları.

2002
B.Ə.Budaqov

Kitabda insan və təbiət problemlərinin coğrafi aspektlərinin nəzəri, konstruktiv və metodiki həllinə dair son elmi tədqiqat nəticələrini özündə əks etdirən 100-ə yaxın tezis məqalə toplanmışdır.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021