Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. 2-ci cild

1963

2-ci cild, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020