Coğrafiya İnstitutunun əsərləri 13-cü cild

1965

“Azərbaycanın və Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası”, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı.