Coğrafiya İnstitutunun əsərləri 5-ci cild

1955

 “İqlimşünaslıq məsələləri” , I buraxılış, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020